สมัครสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน และ โปรดเตรียมข้อมูลลงทะเบียนให้พร้อม
คำนำหน้า:*
ชื่อ:* นามสกุล:*
ชื่อ(อังกฤษ):* นามสกุล(อังกฤษ):*
เพศ:*
สถานภาพ:*
เลขบัตรประชาชน:*
วันเกิด:* อายุ:
ปี
เบอร์มือถือ:* เบอร์โทรศัพท์:
อีเมล์ :*
อีเมล์สำรอง:
ชื่อผู้ใช้:*
รหัสผ่าน:* การตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัย
  • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  • รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก และตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (เช่น A-Z, a-z) ผสมกับตัวเลข (เช่น 0-9) หรือมีสัญลักษณ์พิเศษร่วมได้ โดยยกเว้นเครื่องหมาย < > ' " / \ : ; และ =
  • รหัสผ่านต้องไม่ซ้ำกับ username หรือซ้ำกับบางส่วนของ username
ยืนยันรหัสผ่าน:*
หมายเลขกรมธรรม์: * กรณีที่ท่านมีหมายเลขกรมธรรม์ให้ระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ xxx-xx-xxxx-xxxxxx
  
กรุณาใส่รหัสที่เห็นตามภาพด้านบน *:

กรุณาระบุข้อมูล เพื่อบริษัทฯแจ้งสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับท่าน

Facebook : Line :
Instagram : Twitter :
WhatsApp : Other :