สาระน่ารู้

  • Share
      

มารู้จัก Free Look Period หลังทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับ Call Center

 

 

 

    เมื่อตัดสินใจตกลงทำ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล pa จากเจ้าหน้าที่ ที่เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่อย่างใดนะครับ


    หลายๆ ครั้งที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่ขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์เสนอ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือเรียกสั้นๆ ว่า ประกัน pa แล้วเราตัดสินใจตกลงทำประกันโดยพูดคำว่า “ตกลงทำประกัน” และในบางครั้งก็ให้ข้อมูลบัตรเครดิตกับเจ้าหน้าที่คนนั้นไปด้วยเพื่อชำระค่าประกันภัย พอวางสายจากโทรศัพท์ อาจมานึกกังวลใจทีหลังว่าความคุ้มครองที่เจ้าหน้าที่นำเสนอขายเหล่านั้น จะครบถ้วนตามที่พูดทางโทรศัพท์หรือไม่ และหากไม่พอใจในกรมธรรม์ประกันภัย pa นั้น หรือไม่พอใจความคุ้มครองจะต้องทำอย่างไร จะเปลี่ยนใจหรือยกเลิกทำได้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่


    คลายความกังวลและอยากให้อุ่นใจได้ว่า กรมธรรม์ประกันภัย pa ที่เสนอขายทางโทรศัพท์นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก นายทะเบียนให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะต้องมีการระบุเงื่อนไขสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (free look period) เป็นเวลา 30 วันไว้ด้วย


    คำว่า free look period คือ สิทธิของผู้ตกลงทำประกันภัยที่จะสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่ตัดสินใจทำไปแล้วกับเจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ได้ โดยจะสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อประกันภัยได้รับกรมธรรม์แล้ว โดยสามารถทบทวนอ่านความคุ้มครองจากกรมธรรม์ที่ได้รับและพิจารณาว่าเป็นไปตามที่เสนอขายจากเจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์หรือไม่ หากรู้สึกไม่พอใจในความคุ้มครองกรมธรรม์นั้น สามารถแจ้งยกเลิกกรมธรรม์นั้นและได้รับเบี้ยประกันภัยคืนได้


    ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล pa ของธนชาตประกันภัย มีนโยบายชัดเจนว่า หากลูกค้าผู้เอาประกันภัยไม่พึงประสงค์ที่จะทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล pa หลังจากได้รับกรมธรรม์ฉบับจริงแล้ว สามารถโทรเข้ามาแจ้งที่บริษัทเพื่อยกเลิกได้ภายใน 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและได้รับเบี้ยประกันคืนอย่างครบถ้วน

 

#ธนชาตประกันภัย #ประกันอุบัติเหตุ pa #ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล #ประกันภัยอุบัติเหตุเสนอขายทางโทรศัพท์

จำนวนคนอ่าน : 2754
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 24/6/2564 15:18:16