สาระน่ารู้

  • Share
      

เลือกทุนประกันภัยรถยนต์แบบไหน ถึงจะคุ้มค่ามากที่สุด

 

 

       เมื่อเปรียบเทียบ ประกันรถยนต์ในตลาด ผู้ขับขี่หลายท่านเคยให้ความเห็นไว้ว่า ทุนประกันภัย ถือเป็นข้อหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจเพื่อทำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 โดยให้เหตุผลว่าทุนประกันภัยรถยนต์นั้นจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุได้ครอบคลุมมากกว่า

 

       ประกันภัยรถยนต์ธนชาต เข้าใจถึงความต้องการส่วนนี้ของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงพิจารณาทุนประกันรถยนต์ ตามค่าราคากลาง ของรถยนต์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยพิจารณาจากสถิติการซื้อขายรถยนต์ ประมวลผลราคาการเช่าซื้อรถยนต์ในช่วงเวลาต่างๆ และเว็บไซต์ราคากลางที่เป็นที่เชื่อถือในวงการประกันภัย

 

       ตามหลักแล้ว มีการกำหนดไว้ว่า สำหรับรถยนต์ป้ายแดงที่ออกมาจากศูนย์รถยนต์ใหม่ๆ ทุนประกันภัยจะคิดที่ราคา 80% ของราคาซื้อขายรถยนต์ เหตุผลเพราะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด ลูกค้าจำเป็นต้องวางเงินดาวน์ เพื่อซื้อรถยนต์ป้ายแดงที่ 20%-30% และลูกค้าค่อยนำเงินส่วนที่เหลือชำระกับศูนย์ผู้ขายรถยนต์  ทุนประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองจึงจะอยู่ที่ 80% และในปีถัดไป ทุนประกันภัยรถยนต์จะลดลงเหลือที่ 90% ของราคารถยนต์ปีที่ 1

 

       สิ่งหนึ่งที่สำคัญและต้องพิจารณาคือ การที่ทุนประกันภัยสูง ผู้เอาประกันภัยก็จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยในราคาที่สูงด้วยเช่นกัน ซึ่งบางครั้งก็เกินความจำเป็นไปมาก หากทุนประกันภัยเหมาะสมและพฤติกรรมการขับขี่ของผู้เอาประกันดี ความเสี่ยงก็จะต่ำ อยากแนะนำให้พิจารณาทุนประกันภัยที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องสูงมาก เพราะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นสูญเสียสิ้นเชิง (total loss) น้อยมาก ธนชาตประกันภัย ขอฝากไว้ให้พิจารณาด้วยครับ

 

#ธนชาตประกันภัย #ประกันรถยนต์ชั้น1 #ประกันรถยนต์ #ประกันภัยรถยนต์ธนชาต #ทุนประกันรถยนต์  

จำนวนคนอ่าน : 823
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 11/5/2564 19:26:47