สาระน่ารู้

  • Share
      

รถยนต์ถูกชนเสียหายพังยับทั้งคัน ประกันจ่ายเท่าไหร่

 

 

    เมื่อกล่าวถึง ประกันรถยนต์ชั้น 1 เกือบทั้งหมดจะต้องมีความคุ้มครองเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์หนักมาก เช่น พังยุบทั้งคัน สภาพการชนพลิกคว่ำเสียหายหนัก เมื่อประเมินการซ่อมแล้วพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถยนต์ในช่วงเวลาที่เกิดความเสียหายนั้น คือแทบจะซ่อมแล้วไม่คุ้มราคารถยนต์

ประกันจะถือว่ารถยนต์คันที่ทำประกันภัยนั้นเสียหายจนไม่อาจจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ เรียกว่า รถยนต์เสียหายอย่างสิ้นเชิง (total loss)

 

    สำหรับ ประกันภัยรถยนต์ธนชาตนั้น มีความคุ้มครองนี้ให้กับรถยนต์ที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับบริษัทเช่นกัน ทีมพิจารณาสินไหมของธนชาตประกันภัย จะประเมินความเสียหายร่วมกันกับอู่ซ่อมและอธิบายให้ลูกค้ารับทราบถึง มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยค่าสินไหมทดแทนที่เป็นมาตรฐานการจ่ายให้ผู้เอาประกัน คือทุนประกันรถยนต์เสียหายอย่างสิ้นเชิงที่ระบุอยู่ในตารางกรมธรรม์นั่นเอง

 

    อย่างไรก็ตามในหลายกรณี รถยนต์คันที่ประสบเหตุจนเสียหายอย่างสิ้นเชิงดังกล่าว ยังติดค้างค่างวดรถยนต์กับบริษัทเช่าซื้อรถยนต์หรือภาษาทั่วไปที่เรียกว่ายังติดไฟแนนซ์ และมีการระบุไว้ท้ายกรมธรรม์ ร.ย.24  ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องชำระให้กับบริษัทไฟแนนซ์ก่อนแล้วส่วนที่เหลือจึงจะคืนให้แก่ผู้เอาประกัน

 

    คำถามที่พบบ่อยคือ จ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ 80% นั้น หมายความถึงอย่างไร สำหรับ ประกันภัยชั้น 1 ธนชาตนั้น เมื่อทำประกันภัยกับธนชาตประกันภัย ทุนประกัน ณ วันที่ขอเอาประกันภัยได้พิจารณามูลค่าที่ 80% ของมูลค่ารถยนต์คันนั้นแล้ว ทุนประกันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ถือเป็นเอกสารที่ใช้เจรจาเพื่อใช้ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้เลย

 

#ประกันรถยนต์ชั้น1ธนชาต #ประกันรถยนต์ชั้น1ที่ไหนดี #ประกันรถยนต์ชั้น1#ธนชาตประกันภัย

จำนวนคนอ่าน : 2224
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 28/4/2564 14:11:41