สาระน่ารู้

  • Share
      

ตอบคำถาม ประกันรถยนต์ ดูแลค่ารักษาพยาบาลด้วยไหม?

 

    หลายท่านอาจเข้าใจว่าประกันรถยนต์ มีความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เท่านั้น เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ รถหาย รถไฟไหม้หรือน้ำท่วม แต่ที่จริงแล้วความคุ้มครองของประกันรถยนต์คุ้มครองในหลายส่วนด้วยกัน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีของประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ชั้น 1 เมื่อผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีหน้าตารางกรมธรรม์จะระบุความคุ้มครองเอาไว้ สามารถมองหาส่วนที่เขียนไว้ว่า ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  

    เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารตามจำนวนที่ระบุในตาราง  กรมธรรม์นั้นจะชดเชยค่าสินไหมทดแทน เท่าไหร่บ้าง เช่น หากเกิดอุบัติเหตุ เกิดการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงินสูงสุดที่ระบุ และต้องระบุด้วยว่าคุ้มครองไปถึงผู้โดยสารจำนวนกี่คน จำนวนเท่าไร

 

    นอกเหนือไปจากนั้น หากอุบัติเหตุไม่ได้ร้ายแรงถึงกับเสียชีวิต แต่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรมธรรม์จะระบุจำนวนสินไหมทดแทนสูงสุดสำหรับค่ารักษาพยาบาลไว้ด้วยว่า คุ้มครองจำนวนสูงสุดกี่บาท เช่น ค่ารักษาพยาบาล (medical expenses) สูงสุด 400,000 บาท ต่อ คน

  

  ดังนั้นเมื่อท่านพิจารณาเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี ฝากพิจารณาความคุ้มครองส่วนนี้เพิ่มด้วยนะครับ แต่ละบริษัทประกันภัย ให้ความคุ้มครองไม่เท่ากันเลยครับ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองครับ    

 

 

#ประกันชั้น1จัดเต็ม #ประกันรถยนต์ที่ไหนดี #ประกันรถยนต์ชั้น2+จัดเต็ม #ประกันรถยนต์คุ้มค่า #ค่ารักษาพยาบาล

จำนวนคนอ่าน : 400
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 10/2/2564 17:35:31