สาระน่ารู้

  • Share
      

เตรียมพร้อม เช็ก กฎหมายจราจรปี 2021 ขับขี่ความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่

 

    ที่ผ่านมา การจำกัดความเร็วบนท้องถนนมีหลายกรณี อ้างอิงจากกฎกระทรวงฉบับที่ 6 ประกอบกับฉบับที่ 10 ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522, กฎกระทรวงฉบับที่ 2 และ 3 ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 เป็นกฎที่ต้องปฏิบัติตามทุกคน ชี้ว่าแต่เดิม

 

    - รถยนต์ที่ขับขี่ภายในเขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

    - รถยนต์ที่ขับบนถนนทางหลวงอื่น ๆ ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

    - ส่วนรถยนต์ที่ขับทางหลวงพิเศษ (motorway) ขับด้วยความเร็วได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง    

 

  ส่วนรถประเภทอื่นๆ เช่น รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถพ่วงโดยสาร ก็มีการกำหนดอัตราความเร็วตามประเภทเช่นกัน

 

    ข่าวดีที่สายความเร็ว เตรียมรออย่างใจจดจ่อคือ เมื่อเร็วๆ นี้ ต้นเดือนตุลาคม 2563 กระทรวงคมนาคม มีนโยบายเร่งด่วนการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


    ความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำลังเร่งผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในปี 2564 นี้  สายความเร็วและสายใบสั่งอาจจะต้องติดตามอย่างใจจดจ่อว่ากฎหมายเรื่องนี้จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการวันไหน ส่วนตอนนี้ทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวังกันนะครับ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูล กรมทางหลวง, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์และ fb ตำรวจทางหลวง

จำนวนคนอ่าน : 314
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 10/2/2564 16:42:00