สาระน่ารู้

  • Share
      

ระบุผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ สำคัญและจำเป็นหรือไม่

 

 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์พิจารณาค่าเบี้ยประกันภัยจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์จากข้อมูลผู้เอาประกันภัยรถยนต์แต่ละคัน ท่านอาจจะเคยได้ยินคำถามตอนซื้อประกันรถยนต์ว่า ประสงค์จะระบุผู้ขับขี่หรือไม่ระบุ?” ถ้าตอบว่า ระบุผู้ขับขี่ท่านก็จะได้รับ ส่วนลดค่าเบี้ยประกันเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?

 

เมื่อท่านระบุผู้ขับขี่เป็นการแสดงให้เห็นว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ถูกจำกัดไว้จากการขับขี่จากบุคคลที่ระบุ อาจจะ 1 คนหรือ 2 คน รถยนต์คันที่ทำประกันภัยจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า คันที่มีคนขับขี่เปลี่ยนหน้าไปเรื่อย ๆ เช่นเป็นรถยนต์ที่คนในบ้านใช้ร่วมกัน 5-6 คน พฤติกรรมการขับขี่มีความหลากหลาย ความเสี่ยงจะมีมากกว่าคันที่ระบุไม่เกิน 2 คนแน่นอน

 

ตามที่ oic ได้ประกาศไว้  กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ระหว่าง 5% - 20% โดยพิจารณาจากอายุผู้ขับขี่ ดังนี้ 

 

•  อายุ 18 - 24 ปี ลดเบี้ย 5%,

•  อายุ 25 - 35 ปี ลดเบี้ย 10%,

•  อายุ 36 - 50 ปี ลดเบี้ย 20%,

•  อายุเกิน 50 ปี ลดเบี้ย 15%

 

 

ทั้งนี้หากเกิดเหตุสุดวิสัย รถยนต์คันที่ระบุผู้ขับขี่กลับเกิดอุบัติเหตุรถชนรถโดยบุคคลที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้และเหตุการณ์นั้นผู้ขับขี่คนดังกล่าวเป็นฝ่ายถูก ก็จะถือว่าไม่เสียประวัติการขับขี่ ไม่ต้องเสียประวัติ ncb (no claim bonus) และรถยนต์จะได้รับการซ่อมแซมโดยไม่ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก แต่ถ้าเป็นฝ่ายผิด ผู้ขับขี่ของรถคันดังกล่าวจะต้องเสียค่าซ่อมร่วม โดยเสียค่าปรับในการซ่อมรถคู่กรณีหรือค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี

และในต่างประเทศ การระบุผู้ขับขี่มีความสำคัญมาก เพราะประวัติการขับขี่จะติดตามผู้ขับขี่ไปในการต่อประกันภัยทุกครั้งไม่ว่าท่านจะขับรถยนต์คันใด แต่ในประเทศไทยอาจจะมีความยืดหยุ่นกว่า อย่างไรก็ตามการระบุผู้ขับขี่หรือไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงของรถยนต์คันนั้น

 

หากท่านใช้รถยนต์เพียงคนเดียวในการขับไปทำงานแล้วขับกลับบ้าน เป็นรถยนต์ส่วนตัวของท่านจริงๆ ก็แนะนำให้ท่านระบุผู้ขับขี่ แต่หากท่านใช้รถยนต์ร่วมกันหลายคนในบ้าน ขอแนะนำให้ไม่ต้องระบุ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้ว จะต้องพิสูจน์หลักฐานและเสียค่าปรับโดยไม่จำเป็นครับ

 

 

 

#ประกันรถยนต์ชั้น 1 #ธนชาตประกันภัยรถยนต์ #ประกันรถยนต์คุ้มครองครบ #ประกันรถยนต์ระบุผู้ขับขี่

 

 

จำนวนคนอ่าน : 975
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 1/10/2563 17:05:27