สาระน่ารู้

  • Share
      

PDPA หรือ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทุกคนพูดกัน คุณรู้หรือยังว่าคืออะไร

 

 

pdpa (personal data protection act) เป็น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้ความคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือสร้างความเสียหายได้

ข้อมูลดังกล่าวรวมทุกสิ่งที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น  ชื่อ นามสกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน เลขที่ใบขับขี่รถยนต์ เลขบัตรเครดิตการ์ด ข้อมูลประวัติสุขภาพจากการรักษาพยาบาล เป็นต้น เมื่อมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ โทรหาเรา โดยที่เรามั่นใจว่าไม่เคยให้ข้อมูล ชื่อและเบอร์โทรศัพท์กับบุคคลที่โทรหาเราเลย แล้วเค้าเหล่านั้นเอาข้อมูลมาใช้ได้อย่างไร ผิดหรือไม่?

ซึ่ง พ.ร.บ pdpa นี้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูล (data subject right) เพื่อคุ้มครองข้อมูล ของเจ้าของข้อมูลเอง ยกตัวอย่างสมมุติ นางสาว a ได้ตัดสินใจทำประกันภัยแก่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง นางสาว a มี

สิทธิได้รับการแจ้ง ให้ทราบว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล อีเมล์ ที่อยู่ ทะเบียนรถ ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเก็บอย่างไร นำไปใช้หรือเผยแพร่ให้ใครหรือไม่ มีการจัดเก็บอย่างไร ระยะเวลาในการจัดเก็บยาวนานแค่ไหน และสิทธิสำคัญอื่นๆ ได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, การโอนข้อมูล ,การคัดค้าน การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูล,การขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล, การเพิกถอนความยินยอม, การขอระงับการใช้ข้อมูล, การขอแก้ไขให้ข้อมูล เป็นต้น

ซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครอง pdpa นี้ ก็เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีรายละเอียดมากมาย โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้า จะต้องสร้างระบบขึ้นมารองรับ อย่างไรก็ดี พ.ร.บ pdpa นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยให้อุ่นใจได้มากขึ้นว่าต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลอนุญาตเท่านั้น

        

#pdpa #พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล #คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #ธนชาตประกันภัยpdpa #ข้อมูลรถยนต์ปลอดภัย

จำนวนคนอ่าน : 2550
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 3/9/2563 11:42:38